Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”S.A. w Suwałkach i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”S.A. w Suwałkach i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe: „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE”, których zajęcia odbywać się będą
w Suwałkach. Rozpoczęcie październik  2016r. Zapisy do 25 września 2016r. Ilość miejsc ograniczona.

Celem studiów podyplomowychjest praktyczne przygotowanie do skutecznego pozyskiwania środków pomocowych, oraz zdobycie umiejętności zarządzania projektami
w nowym okresie programowania 2014-2020.

Program ramowy

Blok 1. Rola funduszy unijnych w realizacji  polityk wspólnotowych 16 h

 • Polityka spójności i fundusze unijne 2014-2020

 • Fundusze europejskie  a rozwój społeczno-gospodarczy

 • Fundusze krajowe i regionalne

Blok 2. Podstawy prawne i system wdrażania funduszy unijnych w Polsce 16 h

 • System instytucjonalny wdrażania funduszy i programy operacyjne 2014-2020

 • Prawo zamówień publicznych i standardy dodatkowe realizacji programów

 • Polityki horyzontalne UE w projektach

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 • Lokalne Plany Działań

Blok 3. Przygotowanie i zarządzenie projektem 108 h

 • Podstawy zarządzania projektami

 • Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE

 • Metodyka przygotowania wniosku aplikacyjnego – warsztat/ praca w generatorze

a) projekty inwestycyjne

b) projekty infrastrukturalne

c) projekty rolne

d) projekty "społeczne": rynek pracy, edukacja, wykluczenie
społeczne

 • Biznes plan a studium wykonalności w projekcie

 • Analizy finansowe w ramach Biznes Planu i Studium Wykonalności

 • Przygotowanie  studium wykonalności

 • Planowanie i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności kosztowej, skuteczności i adekwatność

 • Rozliczanie projektów

 • Ewaluacja  i audyt projektu

Blok 4. Seminarium i przygotowanie projektu dyplomowego 40 h

Kto może uczestniczyć w Studiach Podyplomowych?:

Uczestnikami Studiów Podyplomowych mogą być wszyscy  zainteresowani pozyskiwaniem funduszy europejskich na działania rozwojowe w nowej perspektywie finansowej. Adresatami są zarówno osoby, które zajmują się lub będą zajmować się przygotowaniem, zarządzaniem i  rozliczaniem projektów.

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone będą z dużym naciskiem na metody warsztatowe, co umożliwia uczestnikowi aktywny udział w zajęciach oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę zdobywaną podczas zajęć.

Warunki ukończenia:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny z obrony pracy.

Opłaty:

Koszt za semestr  1750,00zł. 

Rekrutacja:
Informacje i zapisy: Suwalsko – Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania „ARES”
w Suwałkach tel. 87 566 20 55, ul. Osiedle II 6A, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

 •  kwestionariusz zgłoszeniowy (druk dostępny w sekretariacie SMSzBiZ „ARES”)

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 2 zdjęcia legitymacyjne

 • życiorys zawodowy (CV)

 • kopia dowodu osobistego

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (druk dostępny w sekretariacie SMSzBiZ „ARES”)

 

 

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe

„Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe: „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE” i „Informatyka”, których zajęcia odbywać się będą w Suwałkach ul. Osiedle II 6A. Rozpoczęcie zajęć październik 2016r. Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel. 87 566 20 55 lub na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ”.

Zapraszamy na KURS “Wózek widłowy” z egzaminem który organizuje Suwalsko - Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania

Sekretariat
Suwalsko - Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania
Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A
16-400 Suwałki
tel. 87 566 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rusza nowy projekt pn. „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”

Projekt

”Nowe Kwalifikacje – lepsze perspektywy”

Nr WND-RPPD.02.04.00-20-006/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez aktywne formy wsparcia u 50 osób (30 Kobiet, 20 Mężczyzn)zamieszkujących teren województwa podlaskiego,zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy, w okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r.

 

PLANOWANE EFEKTY

1. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po opuszczeniu programu.

2. Podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

675 276,25 zł

· Wkład Funduszy Europejskich

   545 868,32 zł

· Wkład Budżetu Państwa

   94 702,76 zł

· Wkład własny

   34 705,25 zł

 

PROJEKT SKIEROWANY DO:

·         Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

·         Osób przewidzianych do zwolnienia - osoby, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;

 

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

·         Indywidualne doradztwo zawodowe (08.2016 r. – 09.2016 r.)

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczne (10.2016 r.)

·         Kursy zawodowe (11.2016 r. – 12.2016 r.)

o   Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

o   Spawacz metodą MAG

o   Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

o   Pracownik Call Centre

·         Pośrednictwo pracy (01.2017 r. – 02.2017 r.)

·         Płatne 6-miesięczne staże zawodowe (03.2017 r. – 08.2017 r.)

·         Zatrudnienie w wybranych firmach regionu podlaskiego

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

PROCES REKRUTACJI:

 

Rekrutacja trwa od 01.06.2016 r. do 31.07.2016 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce„Dokumenty do pobrania”

 

Ścieżka rekrutacji:

 

1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)

2.Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.

3.Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób Wpisanych na listę rezerwową.

 

KONTAKT

 

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 42 A

(Parter budynku)

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 

87 566 61 06 (wew. 117, 120)

 

535 082 102

 

lub drogą mailową:

 

Ewa Kasjanowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Hintertan

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natalia Sienkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej artykułów…

Strona 7 z 18

Początek strony