Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Skrzydła”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach rozpoczyna realizację projektu
pt. „Skrzydła”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

 

Termin realizacji projektu: 01.11.2016 – 30.11.2018

Wartość projektu: 1 400 640,00 zł

 

Cel projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej 60 osób( 32K, 28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego
i monieckiego w okresie od 01.11.2016 do 30.11.2018 r.

 

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób zamieszkałych na terenie powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i monieckiego, spełniających przynajmniej jedno z następujących warunków:

 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Osoby niepełnosprawne

 

Wsparcie w ramach projektu:

1) Diagnoza problemów i potrzeb uczestników

 • Indywidualna Karta Diagnozy dla każdego uczestnika
 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej

2) Poradnictwo specjalistyczne indywidualne

3) Poradnictwo indywidualne społeczno-zawodowe

4) Warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

5) Kurs kwalifikacyjny dla kat. C+E (8 osób z powiatu augustowskiego-Sztabin
i powiatu grajewskiego –Grajewo)

6) Kurs kasy fiskalnej z obsługą klienta (18 osób)

7) Kurs kelner-barman (12 osób)

8) Pośrednictwo pracy

9) Staże zawodowe

 

 

Informacje:

Biuro Projektu

Ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwaki

Tel. 87 566 62 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Attachments:
Download this file (Formularz_rekrutacyjny_Skrzydla.docx)Formularz rekrutacyjny[ ]107 kB

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Akcja aktywizacja-EFS”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Akcja aktywizacja-EFS”

osoby nieuczące się i niepracujące w wieku 18-24 lata

 

 

OFERUJEMY:

· zajęcia z psychologiem

· zajęcia z zakresu zapobiegania depresji

· zajęcia z doradcą zawodowym

· kurs komputerowy ECDL START

· kurs prawa jazdy kategorii B

  (z kosztem badań lekarskich oraz kosztem     egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji   zewnętrznej)

· kursy zawodowe

· indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych

·3 - miesięczny staż zawodowy

 

ZAPEWNIAMY:

· wyżywienie podczas zajęć

· dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia i staże zawodowe

· refundację kosztów opieki nad dzieckiem
  lub osobą zależną

· ubezpieczenie NNW oraz prywatne

ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu

· stypendium szkoleniowe dla uczestniczących w kursach oraz stażach zawodowych

· pokrycie kosztów niezbędnych w projekcie badań lekarskich

 

UWAGA!!!

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO ZAJĘCIA Z KREOWANIA WIZERUNKU POŁĄCZONE
Z USŁUGĄ STYLISTY, ZAKUPEM STROJÓW          

ORAZ METAMORFOZĄ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA!!!

 

INFORMACJE i ZAPISY:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

87/566-51-57

 

REKRUTACJA TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2016

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!

 

„Więcej informacji na www.podlaska.ohp.pl

 

Attachments:
Download this file (projekt_plakat.pdf)projekt_plakat.pdf[ ]800 kB

Suwalsko – Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza na kursy

Suwalsko – Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z siedziba w Suwałkach, przy ulicy Osiedle II 6A zaprasza na kursy: 

 • ABC Przedsiębiorczości

 • Samodzielny księgowy.

 • Nowoczesny sprzedawca.

 • Europejski Certyfikat Umiejętności.

 • Podstawy obsługi komputera.

 • Kasjer walutowy.

 • Język angielski.

 • Bukieciarstwo i florystyka.

 • Manicure, pedicure, zdobienie paznokci z elementami wizażu.


Kursy posiadają akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzja nr SPiKu.545.4.2011 z dnia 15 lipca 2011 r.
 

Zapisy i informacje: ul. Osiedle II 6A tel.87566 20 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”S.A. w Suwałkach i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”S.A. w Suwałkach i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe: „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE”, których zajęcia odbywać się będą
w Suwałkach. Rozpoczęcie październik  2016r. Zapisy do 25 września 2016r. Ilość miejsc ograniczona.

Celem studiów podyplomowychjest praktyczne przygotowanie do skutecznego pozyskiwania środków pomocowych, oraz zdobycie umiejętności zarządzania projektami
w nowym okresie programowania 2014-2020.

Program ramowy

Blok 1. Rola funduszy unijnych w realizacji  polityk wspólnotowych 16 h

 • Polityka spójności i fundusze unijne 2014-2020

 • Fundusze europejskie  a rozwój społeczno-gospodarczy

 • Fundusze krajowe i regionalne

Blok 2. Podstawy prawne i system wdrażania funduszy unijnych w Polsce 16 h

 • System instytucjonalny wdrażania funduszy i programy operacyjne 2014-2020

 • Prawo zamówień publicznych i standardy dodatkowe realizacji programów

 • Polityki horyzontalne UE w projektach

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 • Lokalne Plany Działań

Blok 3. Przygotowanie i zarządzenie projektem 108 h

 • Podstawy zarządzania projektami

 • Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE

 • Metodyka przygotowania wniosku aplikacyjnego – warsztat/ praca w generatorze

a) projekty inwestycyjne

b) projekty infrastrukturalne

c) projekty rolne

d) projekty "społeczne": rynek pracy, edukacja, wykluczenie
społeczne

 • Biznes plan a studium wykonalności w projekcie

 • Analizy finansowe w ramach Biznes Planu i Studium Wykonalności

 • Przygotowanie  studium wykonalności

 • Planowanie i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności kosztowej, skuteczności i adekwatność

 • Rozliczanie projektów

 • Ewaluacja  i audyt projektu

Blok 4. Seminarium i przygotowanie projektu dyplomowego 40 h

Kto może uczestniczyć w Studiach Podyplomowych?:

Uczestnikami Studiów Podyplomowych mogą być wszyscy  zainteresowani pozyskiwaniem funduszy europejskich na działania rozwojowe w nowej perspektywie finansowej. Adresatami są zarówno osoby, które zajmują się lub będą zajmować się przygotowaniem, zarządzaniem i  rozliczaniem projektów.

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone będą z dużym naciskiem na metody warsztatowe, co umożliwia uczestnikowi aktywny udział w zajęciach oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę zdobywaną podczas zajęć.

Warunki ukończenia:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów i uzyskania pozytywnej oceny z obrony pracy.

Opłaty:

Koszt za semestr  1750,00zł. 

Rekrutacja:
Informacje i zapisy: Suwalsko – Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania „ARES”
w Suwałkach tel. 87 566 20 55, ul. Osiedle II 6A, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

 •  kwestionariusz zgłoszeniowy (druk dostępny w sekretariacie SMSzBiZ „ARES”)

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 2 zdjęcia legitymacyjne

 • życiorys zawodowy (CV)

 • kopia dowodu osobistego

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (druk dostępny w sekretariacie SMSzBiZ „ARES”)

 

 

Więcej artykułów…

Strona 7 z 19

Początek strony