Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Starter 3” (Nr RPO.02.03.00-20-0099/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspierania powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie indywidualnych usług doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji do projektu „Starter 3” (Nr RPO.02.03.00-20-0099/16) realizowanego na terenie 6 powiatów – miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, monieckiego, sokólskiego.

 

Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej 

Początek strony