Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pt. „Nauka i praca naszą przyszłością” (WND.POWR.01.02.0-20-0006/17)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Nauka i praca naszą przyszłością” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0006/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie „Nauka i praca naszą przyszłością” (WND.POWR.01.02.0-20-0006/17) realizowanego na terenie powiatów: miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego.

 

Początek strony