Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Nabór formularzy rozpocznie się 08 marca 2018 r. i zakończy 30 marca 2018 r.

 

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach – Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu Starter 3 RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Beneficjenta: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.

 

Dokumenty do pobrania

Początek strony