Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: ProjektyAktywna integracja szansą na przyszłość

Informacje o projekcie

Projekt

Aktywna integracja szansą na przyszłość

Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17

 

Cel projektu:

Rozwój integracji społecznej i zawodowej 50 osób (30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: m. Suwałki, suwalski, augustowski i sejneński prowadzący do wzrostu aspektu zatrudnieniowego wśród co najmniej 22% z nich i społecznego wśród co najmniej34% w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2019 r.

Planowane efekty:uzyskanie kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Okres realizacji:  01.01.2018 r. - 28.02.2019 r.

 

Projekt skierowany jest do  50 osób, tj. 30 kobiet i 20 mężczyzn :

·         zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

·         zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:

- m. Suwałki 5 os.

- suwalski 15 os.

- augustowski 15 os.

- sejneński 15 os.

Grupą preferowaną są osoby:

·         bezrobotne – którym ustalono III profil pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20.IV.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (60%),

·         korzystające z POPŻ,

·         doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego  rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

·         o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i częściowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1.       Psychologiczne (indywidualne)

2.       Socjoterapeutyczne (indywidualne)

3.       Warsztaty rozwoju osobistego (grupowe)

4.       Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupowe)

5.       Doradztwo zawodowe /z IPD/ (indywidualne)

6.       Kursy zawodowe oraz szkolenia:

·         spawacz metodą MIG - 103h

·         magazynier z obsługą wózka widłowego - 120h 

·         komputerowe ECDL Base - 60h

·         język angielski na poziomie TELC A1 - 120h

7.       Pośrednictwo pracy (indywidualne)

8.       Staże zawodowe (9 m-cy/ os.)

 

Wartość projektu: 986 734,50 zł, w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich:  838 724,32 zł
  • wkład Budżetu Państwa: 98 135,55 zł
  • wkład własny: 49 874,63 zł

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja trwa od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 III br.

 

Ścieżka rekrutacji:

  1. Nabór dokumentacji rekrutacyjnej
  2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
  3. Sporządzenie Listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz Wykazu osób wpisanych na listę rezerwową.
  4. Ogłoszenie wyników rekrutacji.
  5. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Kontakt:
Biuro projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe

Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

16-400 Suwałki

ul. Osiedle II 6A

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Kierownik projektu: Renata Motulewicz
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 566-20-55 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne :

1.       Regulamin projektu.

2.       Formularz rekrutacyjno – zgłoszeniowy.

3.       Karta oceny formularza rekrutacyjno – zgłoszeniowego.

Początek strony