Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: ProjektyNauka i praca naszą przyszłościąInformacje o projekcie

Projekt

„Nauka i praca naszą przyszłością”

Nr WND-POWR.01.02.01-20-0006/17

realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia wśród 50 (30K, 20M) młodych osób zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki, biernych zawodowo i bezrobotnych (wyłącznie osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, przy czym osoby bierne zawodowo stanowią 65% ogółu grupy docelowej projektu, w okresie od 01.01.2018-31.12.2018.

Planowane efekty: uzyskanie kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Projekt skierowany do:

osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1),

zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:

·         m. Suwałki,

·         suwalski,

·         augustowski,

·         sejneński,

·         moniecki,

·         grajewski.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1.      Indywidualne doradztwo zawodowe.

2.      Szkolenia kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji/ Kwalifikacyjne kursy zawodowe, m.in.:

·         kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierowcę ciągnika siodłowego - 235 godz.,

·         szkolenie kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji komputerowych ECDL Base – 80 godz.,

·         szkolenie kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji z języka angielskiego na poziomie TELC A1 - 120 godz.

(w ramach kursu/ szkolenia każdej osobie przysługuje stypendium szkoleniowe)

3.      Indywidualne pośrednictwo pracy

4.      Staże zawodowe (7 m-cy/os.)

 

Wartość projektu: 747 964,25 zł, w tym:

·         wkład Funduszy Europejskich:  630 384,26 zł

·         wkład Budżetu Państwa: 80 181,77 zł

·         wkład własny: 37 398,22 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja trwa od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 III br.

 

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

 

Ścieżka rekrutacji:

1.      Nabór dokumentacji rekrutacyjnej

2.      Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.

3.      Sporządzenie Listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz Wykazu osób wpisanych na listę rezerwową.

4.      Ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Kontakt:
Biuro projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Kierownik projektu: Emilia Truszkowska

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 87 566-20-55 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Początek strony