Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zawiadomienie o wyborze PARTNERA spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

W odpowiedzi na OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17 do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpłynęła jedna oferta, która została pozytywnie oceniona i wybrana do pełnienia funkcji Partnera. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Aktywni tak samo”, ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki.

Początek strony