Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

7-2017-ZO-LPI ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suwałki, dnia 15 grudnia 2017 r.
znak postępowania: 7/2017/ZO
Dotyczy: Postępowania o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na: Dostawę materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach współfinansowany jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na: Dostawę materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.
W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie oraz ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych                                     w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.
Wygrała oferta nr 1  Wykonawcy:
        „GRAFIX” K. Olszewska-Piotrowska,
M. Tyrała  Spółka Jawna
Ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a,
15-103 Białystok
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta złożona przez: „GRAFIX” K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała  Spółka Jawna, Ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a, 15-103 Białystok spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były:  całkowita cena brutto za całość zamówienia  (waga 60%) + Termin realizacji przedmiotu zamówienia - termin dostawy (waga 40%).  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu określonym w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.

Nr oferty    Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy    Cena oferowana brutto    Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)    Suma punktów
1    „GRAFIX” K. Olszewska-Piotrowska,
M. Tyrała  Spółka Jawna
Ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a,
15-103 Białystok    905,65 zł

  - 60 pkt.    3 dni

- 40 pkt.    100,0

Zamawiający  informuje, iż zawarcie umowy  nastąpi w dniu 18.12.2017 r.
 

Początek strony