Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

OFERTA PRACY - Dyrektor Dzialu Funduszy Pozyczkowych i Funduszu Poreczeniowego

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

poszukuje kandydatkę/ta na stanowisko

DYREKTORA  DZIAŁU  FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH  I  PORĘCZENIOWEGO

 

       I.       Wymagania:

1/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2/ niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

3/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

4/ wykształcenie wyższe ( magisterskie ) z zakresu zarządzania/ lub finansów / lub ekonomii,

5/ znajomość metod i instrumentów dotyczących analiz finansowych, umiejętność  oceny projektów inwestycyjnych, znajomość standardów rachunkowości, znajomość przepisów prawnych regulujących powyższe kwestie,

6/ doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w zarządzaniu i koordynacji oraz w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

7/ minimum 2 – letni staż pracy w zakresie zarządzania zespołem, w tym personelem projektowym,

8/  umiejętności:

- komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę z klientem,

- prowadzenia negocjacji biznesowych,

- zarządzania zespołem,

9/ bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),

10/ prawo jazdy kat. B.

 

II.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :   

  1. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami; Pozyskiwanie pożyczkobiorców;
  2. Nadzór nad pracą działu; Planowanie i realizacja zadań związanych z obsługą środków finansowych będących w dyspozycji działu;
  3. Koordynacja pracy pracowników działu;
  4. Weryfikacja ocen ryzyka przedsięwzięć oraz analiz finansowych, ocena projektów inwestycyjnych,
  5. Nadzór nad terminowym i pełnym zabezpieczeniem udzielanych pożyczek, poręczeń;
  6. Monitoring spłaty pożyczek.

 

III.  Miejsce pracy:   Suwałki.

 

IV.   Wymagane dokumenty:

1/ życiorys (CV),

2/ list motywacyjny,

3/ kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

4/ kopie dokumentów poświadczające staż pracy,

5/ oświadczenie o niekaralności,

6/ oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7/ oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych,

8/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,

9/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych studiach podyplomowych, kursach.

 

V.  Wybranym osobom oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. IV, w terminie do 20 grudnia 2017 r. w jeden wybrany sposób:

osobiście lub drogą pocztową na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki  

lub  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem. 


Kontakt:  Tel. (87) 566 61 06,   fax (87) 5667497,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Początek strony