Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

6/2017/ZO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suwałki, dnia 05 grudnia 2017 r.
znak postępowania: 6/2017/ZO
Dotyczy: Postępowania na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 3  Wykonawcy:
        Barton Energia Sp. z o.o.
Al. Krakowska 90 B, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta złożona przez: Barton Energia Sp. z o.o. Al. Krakowska 90 B, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były: całkowita cena brutto za całość zamówienia  (waga 90%) + Termin płatności faktury (waga 10%).  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu określonym w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.

Nr oferty    Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy    Cena oferowana brutto    Termin płatności faktury    Suma punktów
3   
Barton Energia
Sp. z o.o.
Al. Krakowska 90 B, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
    110 423,25 zł
  - 90 pkt.     30 dni

- 10 pkt.    100,0

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
1.    GREEN S.A. Ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław  , cena ofertowa: BRUTTO 112 877,10 zł  zł, termin płatności faktury: 30 dni,  suma punktów: 98,03 pkt.
2.    CORRENTE Sp. z o.o., Ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, cena ofertowa: BRUTTO 122 643,42 zł, termin płatności faktury: 30 dni, suma punktów:  91,02 pkt.
3.    GOEE ENERGIA Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7 C/2, 01-651 Warszawa, cena ofertowa: BRUTTO 111 404,79  zł, termin płatności faktury: 30 dni,  suma punktów:  99,19  pkt.
4.    PGE Obrót S.A., ul. 8 –go Marca 6, 35-959 Rzeszów, cena ofertowa: BRUTTO 122 185,74  zł, termin płatności faktury: 30 dni,  suma punktów:  91,33  pkt.
 

Początek strony