Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

1-2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Suwałki, dnia 28.11.2017 r.

Wykonawcy
znak postępowania: 1/2017
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  23.11.2017 r. pod numerem 621214-N-2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej  www.ares.suwalki.pl  w dniu 23.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

               Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach  (siedziba:                                ul. Noniewicza 42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, KRS 0000051749, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział gospodarczy KRS, tel. 87 566-61-06, fax. 87 566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje, że w dniu 28.11.2017 r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), który stanowi:  „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji.
 

Początek strony