Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

1/2017/ZO/BUSINESS POINT ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - usługa szkolenia z zakresu przygotowania biznes planu w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego udzielanego Uczestnikom/ Uczestniczkom projektu pn. „Business Point” (Nr RPO.02.03.00-20-0043/15).

Suwałki, dnia 06 kwietnia 2017 r.

znak postępowania: 1/2017/ZO/BUSINESS POINT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przygotowania biznes planu w ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego udzielanego Uczestnikom/ Uczestniczkom projektu pn. „Business Point” (Nr RPO.02.03.00-20-0043/15).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na:  przeprowadzenie szkolenia z zakresu przygotowania biznes planu w ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego udzielanego Uczestnikom/ Uczestniczkom projektu pn. „Business Point” (Nr RPO.02.03.00-20-0043/15).

ZADANIE 2: Wsparcie szkoleniowe: grupowe szkolenia.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta Wykonawcy nr 2:

Anna Moskwa

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez Wykonawcę Annę Moskwa spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena i doświadczenie zawodowe. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Liczba punktów

2

Anna Moskwa

1.260,00

100,0

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

NR OFERTY

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Cena oferowana brutto

Liczba punktów

 

1

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok)

Oferta spełniła wymogi określone w  Ogłoszeniu/ Zapytaniu ofertowym  co do treści,   a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu

2.000,00

77,80

 

 

Attachments:
Download this file (Protokol-Zapytanie-ofertowe-Business-Point-nr1.pdf)Protokół[ ]356 kB
Początek strony