Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

2/2017/ZO/BUSINESS POINT ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - usługa przeprowadzenia doradztwa w zakresie pisania biznes planu dla 20 Uczestników/czek projektu pn. „Business Point” w wymiarze 100 godzin w ramach projektu pn. „Business Point” (Nr RPO.02.03.00-

Suwałki, dnia 06 kwietnia 2017 r.

znak postępowania: 2/2017/ZO/BUSINESS POINT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie doradztwa w zakresie pisania biznes planu dla 20 Uczestników/czek projektu pn. „Business Point” w wymiarze 100 godzin stanowiącą w ramach indywidualnych usług doradczych w zakresie pisania biznes planu w ogólnym wymiarze 400 godzin ,w ramach Zadania nr 3. Wsparcie szkoleniowe: warsztaty indywidualne, dla 80 Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Business Point” (Nr RPO.02.03.00-20-0043/15). 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na:  przeprowadzenia doradztwa w zakresie pisania biznes planu dla 20 Uczestników/czek projektu pn. „Business Point” w wymiarze 100 godzin stanowiącą w ramach indywidualnych usług doradczych w zakresie pisania biznes planu w ogólnym wymiarze 400 godzin ,w ramach Zadania nr 3. Wsparcie szkoleniowe: warsztaty indywidualne, dla 80 Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Business Point” (Nr RPO.02.03.00-20-0043/15). 

ZADANIE 3: Wsparcie szkoleniowe: warsztaty indywidualne.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrały oferty nast. Wykonawców:

ü  nr 3: Agnieszka Koleśnik

ü  nr 4: Marcin Moskwa

ü  nr 5: Elżbieta Ciołko

ü  nr 7: Agnieszka Panasiuk

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferty złożone przez ww. Wykonawców spełniły wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a Wykonawcy spełnili warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena i doświadczenie zawodowe. Wybrane oferty uzyskały maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Liczba punktów

3

Agnieszka Koleśnik

5.600,00

100,0

4

Marcin Moskwa

5.999,00

96,0

5

Elżbieta Ciołko

5.999,00

96,0

7

Agnieszka Panasiuk

5.999,00

96,0

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

NR OFERTY

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Cena oferowana brutto

Liczba punktów

 

1

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego –ORBE (ul. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków)

Oferta spełniła wymogi określone w  Ogłoszeniu/ Zapytaniu ofertowym  co do treści,   a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu

6.840,00

69,12

2

IMMOQEE Sp. z o.o. (ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. 10, 02-593 Warszawa)

Oferta spełniła wymogi określone w  Ogłoszeniu/ Zapytaniu ofertowym  co do treści,   a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu

7.500,00

84,79

6

Artur Piotrowski

Oferta spełniła wymogi określone w  Ogłoszeniu/ Zapytaniu ofertowym  co do treści,   a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu

10.000,00

73,60

 

 

Attachments:
Download this file (Protokol-Zapytanie-ofertowe-Business-Point-nr2.pdf)Protokół[ ]526 kB
Początek strony