Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

1-2017-ZO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suwałki, dnia 2 marca 2017 r.

znak postępowania: 1/2017/ZO

Dotyczy:Postępowania o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na: Kompleksową obsługę systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania, serwerów oraz sieci w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na: Kompleksową obsługę systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania, serwerów oraz sieci w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie oraz ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 1  Wykonawcy:

        Adaya Bartosz Drejer

        ul. Chabrowa 18

        16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez:Adaya Bartosz Drejer, ul. Chabrowa 18, 16-400 Suwałkispełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były:  całkowita cena brutto za całość zamówienia  (waga 60%) + czas reakcji w przypadku awarii krytycznej (waga 20%) + czas reakcji w przypadku usterki (waga 20%).  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu określonym w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Czas

reakcji w przypadku awarii krytycznej

Czas

reakcji w przypadku usterki

Suma punktów

1

 

Adaya Bartosz Drejer

ul. Chabrowa 18

16-400 Suwałki

 

25.830,00 zł

 

  - 40 pkt.

0,5 godziny

(tj. 30 minut) od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej

 

- 20 pkt.

1 godzina 

(tj. 60 minut)  od momentu zgłoszeniausterki

 

- 20 pkt.

100,0

 

Zamawiający, informuje, iż zawarcie umowy  nastąpi w dniu 02.03.2017 r.w siedzibie Zamawiającego – Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach,ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki.

 

Początek strony