Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: AktualnościRusza nowy projekt pn. "Start do pracy"

Rusza nowy projekt pn. "Start do pracy"Projekt
„Start do pracy”
Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 50 osób (23K, 27M) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, grajewski moniecki, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.

Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Projekt skierowany do:
- Osób bezrobotnych (I i II profil pomocy)
- Osoby nieaktywnych zawodowo

zamieszkujących:
- Powiat m. Suwałki
- Powiat suwalski
- Powiat augustowski
- Powiat sejneński
- Powiat moniecki
- Powiat grajewski

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- Powyżej 50 roku życia
- Kobiety
- Osoby z niepełnosprawnościami
- Osoby długotrwale bezrobotne
- Osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. Poradnictwo zawodowe (3h/1UP)         01.05.2017 r. – 30.06.2017 r.
2. Pośrednictwo pracy (2h/1UP)                01.07.2017 r. – 31.08.2017 r.
3. Płatne staże zawodowe (12 miesięcy)  01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.


Wartość projektu: 1 041 662,40 zł, w tym:
Wkład Funduszy Europejskich:  841 111,09 zł
Wkład Budżetu Państwa: 148 401,31 zł
Wkład własny: 52 150,00 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja trwa od 01.03.2017 r. do 30.04.2017 r.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Działu Rozwoju Regionalnego w marcu 2017 r.

Ścieżka rekrutacji:
1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)
2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
3. Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób wpisanych na listę rezerwową.


Kontakt:
Biuro projektu:


Dział Rozwoju Regionalnego
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Osiedle II 6A
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 0 87 567 20 55 wew. 400, 401, 404 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

Link do projektu

Początek strony