Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

3-2016-ZO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Suwałki, dnia 22 grudnia 2016 r.

Nr postępowania:  3/2016/ZO    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na:dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

W niniejszym postępowaniu, w terminie określonym przez Zamawiającego złożone zostały dwie oferty. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 2  Wykonawcy:

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA"

ul. Tadeusza Kościuszki 103 lok. 7, 16-400 Suwałki,

powiat Suwałki, woj. PODLASKIE     

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez:ANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA"  ul. Tadeusza Kościuszki 103 lok. 7, 16-400 Suwałki, powiat Suwałki, woj. PODLASKIE  spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były: cena + termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy) + gwarancja. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)

Okres gwarancji

Suma punktów

2

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA"

ul. Tadeusza Kościuszki 103 lok. 7, 16-400 Suwałki,

powiat Suwałki, woj. PODLASKIE

7.045,44

3 dni, od dnia zawarcia umowy

24 miesiące

100,0

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

·         PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław, powiat Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE

Cena oferowana brutto:7.692,42

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy):3 dni, od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji:24 miesiące

suma punktów:  73,3 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przezANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA", ul. Tadeusza Kościuszki 103 lok.7,16-400Suwałki,powiat Suwałki, woj. PODLASKIE.

 

Zamawiający, informuje, iż zawarcie umowy  nastąpi w dniu 27.12.2016 r.w siedzibie Zamawiającego – Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach,ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki.

Początek strony