Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

4/2016/LPI OGLOSZENIE NA DOSTAWE ART.BIUROWYCH ORAZ TONEROW NA POTRZEBY REALIZACJI LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FE W SUWALKACH

Postępowanie nr  4/2016/LPI 

OGŁOSZENIE

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

 

na: dostawę materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach

 

 

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach (umowa nr 1/LPI/2014r.).

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020  we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

 

2.       Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

Kod CPV                              Opis

30192113-6                         Wkłady drukujące

30125110-5                         Tonery do drukarek laserowych/ faksów

30192000-1                         Wyroby biurowe

30190000-7                         Różny sprzęt i artykuły biurowe

22800000-8                         Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

 

3.       Założenia:

1)      Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych w ramach podziału na zadania. 

2)      Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe i nieużywane materiały biurowe, papier ksero  lub/oraz  tonery w ilościach i rodzajach (zgodnych ze specyfikacją określoną poniżej) do siedziby ARR „ARES” S.A. w Suwałkach przyul.  Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.

3)      Przedmiot zamówienia obejmuje koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego;

4)      Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

 

4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dwie części (dwa zadania):

 

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero.

LP.

Wyszczególnienie

j.m.

ilość

1.      

Skoroszyt A4 kolorowy sztywny zawieszany wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy, wysuwany pasek opisowy, po przeciwnych stronach grzbietu 2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska, zaokrąglone rogi, boczna perforacja.

sztuka

300

2.      

Papier biały o parametrach A4 80 +g/ m2,  białość CIE 161+2, wilgotność % 3,8-5,0, zaklejenie g/m2 25+, przepuszczalność powietrza cm3/min <1 250, gładkość cm3/min  180+ 50, grubość um 108+3, nieprzezroczystość % >90, jasność D65 (zUV) % 110+2.    (ryza = 500 szt.)

ryza

102

3.      

Cienkopis żelowy z przeźroczystą obudową systemu kapitalnego umożliwiającą kontrolę zużycia tuszu;

kolor tuszu : zielony,    grubość pisania 0,5 mm.

 

sztuka

 

40

4.      

Cienkopis żelowy z przeźroczystą obudową systemu kapitalnego umożliwiającą kontrolę zużycia tuszu;

kolor tuszu : czerwony,   grubość pisania 0,5 mm .

 

sztuka

40

5.      

Zakreślacz gruby do wszystkich rodzajów papieru, z bezzapachowym nietoksycznym atramentem, nie zmieniającym koloru oryginalnego pisma, końcówka ścięta umożliwiająca zakreślanie w dwóch grubościach 2 i 5 mm, zamknięcie z klipsem, obudowa lub zamknięcie w kolorze atramentu,

kolor atramentu: żółty.

sztuka

20

6.      

Zakreślacz gruby do wszystkich rodzajów papieru, z bezzapachowym nietoksycznym atramentem, nie zmieniającym koloru oryginalnego pisma, końcówka ścięta umożliwiająca zakreślanie w dwóch grubościach 2 i 5 mm, zamknięcie z klipsem, obudowa lub zamknięcie w kolorze atramentu,

kolor atramentu: różowy.

 

sztuka

 

20

7.      

Zakładki indeksujące wąskie w pudełku umożliwiającym szybkie wyciąganie indeksu, rozmiar 12 x 43 mm. W opakowaniu znajdują się zakładki w 4 kolorach.    (opakowanie = 4 bloczki po min. 35 zakładek w każdym)

opakowanie

20

8.      

Długopis jednorazowy z nasadką. Grubość linii pisania 0,6 mm. 

Kolor niebieski. 

sztuka

100

 

 

Zadanie 2: Dostawa tonerów.

LP.

Wyszczególnienie

j.m.

ilość

1.      

Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 361 TN 551 

Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.Dopuszczalnie zamienniki (tj. toner równoważny)  z gwarancją wymiany w ciągu 24 h. Toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z drukarkami Konica Minolta Bizhub 361 TN 551 i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia **

 

 

sztuka

 

 

3

2.      

Toner do drukarki HP Color Laser Jet CM 1017 MFP     czarny.

Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego. Dopuszczalnie zamienniki (tj. toner równoważny)  z gwarancją wymiany w ciągu 24 h. Toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z tonerem HP Color Laser Jet CM 1017 MFP   i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia **

sztuka

3

3.      

Toner do drukarki HP Color Laser Jet CM 1017 MFP     niebieski.

Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego. Dopuszczalnie zamienniki (tj. toner równoważny) 
z gwarancją wymiany w ciągu 24 h. Toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z tonerem HP Color Laser Jet CM 1017 MFP   i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia **

sztuka

3

**Wymagania dotyczące TONERÓW:

1.       Zamawiający wymaga dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych.

2.       Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt:

a.        fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi, nie powodujący utraty gwarancji,

b.       opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania,

c.        którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych,
oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,

d.       który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,

e.        który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników
z tuszem lub tonerem,

f.         który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,

g.        w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny,

h.       w którym zastosowano toner / tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.

3.       Wszystkie oferowane materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu, do których jest przeznaczony oraz termin ważności.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE.

5.       Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać:

a.       dla poszczególnych tonerów dokumenty / testy wydajnościowe, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe zgodnie z normami:  ISO/IEC 19752 – dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 24711 – dla wkładów atramentowych , ISO/IEC 19798 – dla tonerów kolorowych

b.       certyfikaty / dokumentypotwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego asortymentu przebiega zgodnie z normami ISO 9001: 2008.

Powyższe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą materiałów do siedziby Zamawiającego. 

6.       Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt  nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy.

7.       W przypadku trzeciej reklamacji danego typu materiału eksploatacyjnego Zamawiający może żądać dostaw materiałów oryginalnych.

Oferta równoważna:

Wszystkie wskazane  materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych do drukarek co do jakości i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych opisywanych w niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.

 

 

II.                TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy): 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).

 

 

III.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz wykluczeniu, o którym mowa w art. 24. ust.5 pkt. 1 ustawy PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  poz. 233, z późn. zm.);

2.       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b.       sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c.        zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów określonych w punkcie IV.

            

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz.184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

IV.              WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIU :

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1.     Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

a.        aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2doniniejszego Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a.        Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składaniem ofert;

b.       Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

3.     OFERTA WSPÓLNA – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust.1 lit. a.  niniejszego Ogłoszeniaskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust.2 lit. a. niniejszegoOgłoszenia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.     Forma dokumentów:

a.        Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

b.       Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c.        Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.     Zgodnie z art. 26 ust.3 i ust. 3a ustawy PZP:

- jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 

V.                 KRYTERIA OCENY OFERT :

1.     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryteria oceny i ich waga:

a.          Oferowana cena, tj. całkowita cena brutto za całość zamówienia  – waga 90%, tj. 90 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

 

KC   =  ( C min  :  C n  )   x   90pkt.

Gdzie:

C min                 – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert

C n                    – cena ogółem brutto ocenianej oferty

90     pkt.          – maksymalna liczba punktów w kryterium oceny ofert CENA

 

b.         Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)   – waga 10%,  tj. 10 pkt.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy):  7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy).

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

(termin dostawy)– KD

 

Punktacja

7  dni od dnia zawarcia umowy

0  pkt.

5  dni od dnia zawarcia umowy

5  pkt.

3  dni od dnia zawarcia umowy

10  pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)liczony będzie od dniazawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).  W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami (wskazanymi w tabeli powyżej), Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do wyższego okresu. Brak wskazaniaterminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy)w formularzu ofertowym przez Wykonawcę oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wartość maksymalną, tj. 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2.     Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów ww. kryteriach.

3.     Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:

K = KC + KD

Gdzie:

KC – kryterium cena

KD – kryterium dostawa

4.     Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.

5.     W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

 

VI.              OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :

1.     Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowymstanowiącym załącznik  do niniejszego Ogłoszenia. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

2.     Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

3.     W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty oraz należność brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

4.     Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

 

VII.           TERMIN I MIEJCE ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę należy złożyć w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w Sekretariacie, w terminie do dnia 20.12.2016 r. do godziny 08:00.

 

 

VIII.        TERMIN I MIEJCE OTWARCIA OFERT :

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w dniu 20.12.2016 r.,  godz. 9:00.

 

 

IX.              INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY :

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 doniniejszego Ogłoszeniajest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

 

 

X.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1.         Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Opakowanie wraz z ofertą ma posiadać następujące oznaczenia:

Nadawca:  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A

 

OFERTA na dostawę materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.

Z dopiskiem:  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.12.2016 r.  DO GODZ. 9:00

Uwaga!  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

 

2.         Ofertę należy złożyć na druku Formularzu ofertyzałącznik nr 1 doniniejszego Ogłoszenia, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku,

3.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

4.         Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5.         W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.         Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.         Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotukosztów udziału w postępowaniu.

9.         Oferta musi być sporządzona:

- w formie pisemnej,

- w języku polskim,

- na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

10.      Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

11.      Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.

12.      TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA –Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

a.          Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

b.         Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

13.      Złożona oferta powinna zawierać:

1)    Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

2)    Zaparafowany wzór umowystanowiący załącznik nr 3;

3)    Oświadczenia i Dokumentyokreślone w punkcie IV ust. 1;

4)    (jeżeli dotyczy)  Pełnomocnictwo:

a)    Jeżeli podpisy w ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie dokumentu (pełnomocnictwa) uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

b)    Pełnomocnictwo musi  zawierać zakres upełnomocnienia.

5)    (jeżeli dotyczy)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6)    (jeżeli dotyczy)  wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7)    Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

a.        partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b.       oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

c.        każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. IIIniniejszego Ogłoszeniaoraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia;

d.       wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

 

 

XI.              INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW :

1.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

2.     Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.     Pytania odnośnie zapisów niniejszego Ogłoszenia, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać:

·         na numer faksu: (87) 566 74 97

·         i/lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze Ogłoszenie/ Zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl

Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną częśćniniejszego Ogłoszeniai dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

5.     Adres do korespondencji listownej:  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400  Suwałki.

 

 

XII.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.       Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.

3.       Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:

a)     Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

b)    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, (na podstawie Pełnomocnictwa które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo – musi  zawierać zakres upełnomocnienia) – za pokwitowaniem.

4.       Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 –Oświadczenie.

Załącznik nr 3 –Wzór umowy.

 

 

Początek strony