Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: ProjektyZrealizowaneNowe kwalifikacje – lepsze perspektywyAktualnościRekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Informujemy iż, jest prowadzana rekrutacja do projektu ,, Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy" , zachęcamy do zgłoszenia się osoby spełniające następujące wymagania:

  • które były zatrudnione na umowę o pracę i zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich 6 miesiącach

  • które zamieszkują na terenie woj. podlaskiego

  • przedstawią dokumenty potwierdzające sposób rozwiązania umowy o pracę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 

Początek strony