Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

2/2016/ZO ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Suwałki, dnia 26  października 2016 r.

znak postępowania: 2/2016/ZO

Dotyczy:Postępowania o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro  na:  remont elewacji (część południowa) budynku Suwalsko – Mazurskiej Szkoły Biznesu i Zarządzania przy ulicy Osiedle II blok 6A w Suwałkach.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na: remont elewacji (część południowa) budynku Suwalsko – Mazurskiej Szkoły Biznesu i Zarządzania przy ulicy Osiedle II blok 6A w Suwałkach.

W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 1  Wykonawcy:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY I DROGOWY S.C.

WIESŁAWA STANKIEWICZ, TOMASZ STANKIEWICZ

Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez:ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY I DROGOWY S.C. WIESŁAWA STANKIEWICZ, TOMASZ STANKIEWICZ, Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były: cena + gwarancja. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w ogłoszeniu/zapytaniu ofertowym.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Okres gwarancji

Suma punktów

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY I DROGOWY S.C.

WIESŁAWA STANKIEWICZ, TOMASZ STANKIEWICZ

Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

64.739,89

72 miesiące

100,0

 

 

 

Początek strony