Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: ProjektyZrealizowaneNowe kwalifikacje – lepsze perspektywyInformacje o projekcie


Projekt

”Nowe Kwalifikacje – lepsze perspektywy”

Nr WND-RPPD.02.04.00-20-006/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez aktywne formy wsparcia u 50 osób (30 Kobiet, 20 Mężczyzn)zamieszkujących teren województwa podlaskiego,zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy, w okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r.

 

PLANOWANE EFEKTY

1. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po opuszczeniu programu.

2. Podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

675 276,25 zł

· Wkład Funduszy Europejskich

   545 868,32 zł

· Wkład Budżetu Państwa

   94 702,76 zł

· Wkład własny

   34 705,25 zł

 

PROJEKT SKIEROWANY DO:

·         Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

·         Osób przewidzianych do zwolnienia - osoby, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;

 

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

·         Indywidualne doradztwo zawodowe

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczne

·         Kursy zawodowe

o   Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

o   Spawacz metodą MAG

o   Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

o   Pracownik Call Centre

o   Inne odpowiednio do potrzeb pracodawcy

·         Pośrednictwo pracy

·         Płatne 6-miesięczne staże zawodowe

·         Zatrudnienie w wybranych firmach regionu podlaskiego

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

PROCES REKRUTACJI:

 

Rekrutacja trwa od 01.06.2016 roku

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce  „Dokumenty do pobrania”

 

Ścieżka rekrutacji:

 

1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)

2.Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.

3.Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób Wpisanych na listę rezerwową.

 

KONTAKT

 

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 42 A

(Parter budynku)

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 

87 566 61 06 (wew. 117, 120)

 

535 082 102

 

lub drogą mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Natalia Sienkiewicz     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 

Początek strony