Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

12/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Suwałki, dnia 23.09.2015 r.

 

Wykonawcy

 

znak postępowania: 12/2015

Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

 

 

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający  przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1.

Czy składając ofertę na materiały eksploatacyjne nie jest wymagane złożenie formularza cenowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych i rodzajem zaproponowanego materiału? W formularzu oferty istnieje tylko zapis o łącznej kwocie zamówienia?

 

 

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający wymaga podania ceny ryczałtowej za całość zamówienia. Nie jest wymagane złożenie formularza cenowego z wyszczególnieniem cen jednostkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia testów wydajnościowych, certyfikatów dotyczących  zaoferowanych materiałów.

 

 

Początek strony