Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Suwałki, dnia 22.09.2015 r.

 

                                                                                                  WYKONAWCY

znak postępowania: 11/2015

Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający  przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

 

Odpowiedź na pytanie 1.

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

 

Pytanie 2.

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

 

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

 

Pytanie 3.

Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?

 

Odpowiedź na pytanie 3.

Okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.

 

Pytanie 4.

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

 

Odpowiedź na pytanie 4.

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest „CORRENTE” Sp. z o.o.

 

Pytanie 5.

Będzie to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

 

Odpowiedź na pytanie 5.

Będzie to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.

 

Pytanie 6.

Czy Zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony?

 

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający nie ma zawartych umów w akcjach promocyjnych. Umowa z obecnym dostawcą energii elektrycznej zawarta jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z dniem 31.12.2015 r.

 

 

Początek strony