Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj:

Poszukiwanie osób na wysokie stanowiska kierownicze (Executive Search)

Jest to aktywne i  bezpośrednie  poszukiwanie kandydatów na stanowiska wysokiego i średniego szczebla. Metoda ta stosowana jest w sytuacji, gdy nie jest wskazane ujawnianie prowadzonej przez firmę rekrutacji, a oczekiwania wobec kandydatów są sprecyzowane. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje określenie celu poszukiwań, doprecyzowanie zakresu obowiązków, analizę wybranego segmentu rynku, identyfikację kandydatów, przedstawienie osób spełniających wymagania rekrutacyjne a także sprawdzenie referencji wyselekcjonowanych  kandydatów. 

Korzyści dla Pracodawcy:

  • dobór kandydata zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami organizacji,

  • oszczędność czasu działu personalnego,

  • korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia naszych konsultantów,

  • zatrudnienie pracownika, którego profil zawodowy jest najbardziej zbliżony do oczekiwanego,

  • budowanie wizerunku firmy na rynku jako organizacji profesjonalnie traktującej temat z zakresu zatrudniania pracowników. 

 

Poszukiwania i selekcja (Search & Selection)

Metoda ta ma charakter poszukiwań pośrednich wspartych analizą bazy danych i ogłoszeniami internetowymi. Usługa ta jest użyteczna zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia projektów rekrutacyjnych o kandydatów z poszukiwań bezpośrednich. Ta metoda pozyskiwania kandydatów rekomendowana jest do realizacji stanowisk między innymi specjalistycznych. 
 

Korzyści dla Pracodawcy:

 

  • oszczędność czasu związana z otrzymaniem aplikacji kandydatów, którzy przeszli etap wstępnej selekcji,

  • dotarcie do wartościowych kandydatów zmotywowanych do zmiany miejsca pracy,

  • analiza rynku potencjalnych kandydatów pod kątem określonego stanowiska,

  • pogłębienie informacji na temat rynku konkurencji,

PRACA Tymczasowa:

Nowoczesna metoda selekcji i rekrutacji, gwarantująca zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika tymczasowego na dane stanowisko. Nasi konsultanci zwracają uwagę na to aby pracownik był dopasowany do wymogów Klienta ale także staramy się poznać środowisko pracy i kulturę organizacyjną naszych Klientów. Porównujemy umiejętności, kompetencje i silne strony z kryteriami ustalonymi przez Klienta, dzięki czemu zapewniamy pracowników, którzy doskonale wywiązują się z powierzonych obowiązków.

 

Korzyści dla Pracodawcy:

 

·         Dostęp do bazy wykwalifikowanych pracowników, gotowych do natychmiastowego zatrudnienia tymczasowego,

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym obsługa administracyjno-prawna: naliczanie składników płacy i prowadzenie dokumentacji kadrowej, wypłata wynagrodzeń, przygotowywanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczenia społeczne, podatki,

·         Elastyczność zatrudnienia optymalizująca poziom kadr każdego dnia pracy,

·         Odciążenie Działu HR,

·         Pełna odpowiedzialność prawna i socjalna.

Początek strony