Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: O AgencjiDokonania i doświadczenia

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. współpracując z Polska Agencja Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz Komisja Unii Europejskiej, w latach 1994-2000 wdrażała na terenie województwa suwalskiego program pomocowy Phare Struder I, Rapid oraz Struder II.

Prowadziła nadzór merytoryczny nad przygotowaniem oraz realizacja projektów dotyczących:

  • wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw w formie funduszu dotacji o wartości 2.846 tys. EUR.
  • doradztwo i szkolenia dla osób fizycznych i prawnych o wartości 788,6 tys. EUR.
  • technicznego wsparcia struktur regionalnych o wartości 243 tys. EUR
  • współfinansowania małych projektów infrastruktury technicznej o wartości ok. 5 mln EUR


Współuczestniczyła tez w realizacji innych projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, takich jak:

  • Phare-CREDO
  • Phare-Management Box Fiesta II
  • INFO 2000 Programe
  • Phare-INRED


Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. posiada również doświadczenia w opracowywaniu strategii lokalnych i regionalnych. Jest współautorem Strategii Województwa Suwalskiego na lata 1997-2002 oraz autorem Strategii Rozwoju Gminy Puńsk na lata 2001-2010 i Strategii Powiatu Augustów na lata 2002-2020.

Agencja ARES była tez organizatorem bądź współorganizatorem wielu Misji Gospodarczych, Targów i wystaw oraz Forum Gospodarczych.

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. wspiera finansowo MSP. W ramach funkcjonującego Funduszu Pożyczkowego udziela corocznie pożyczek w kwocie ok. 1,5 mln zł.

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. ma doświadczenie w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych oraz inkubatorów przedsiębiorczości.

W zakresie działalności edukacyjnej Spółka była współorganizatorem 25 edycji studiów podyplomowych oraz organizatorem stałych form kształcenia, takich jak:

Policealne szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych.

ARR "ARES" S.A. ma tez doświadczenie w organizacji i prowadzeniu handlu detalicznego.

Początek strony