Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: O AgencjiStatus prawny

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051749.

Struktura kapitałowa Spółki przedstawia się następująco:

Województwo Podlaskie 84,46%
Miasto Suwałki 14,74 %
Osoby fizyczne 0,8 %

Początek strony