Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: O AgencjiInformacje ogólne

Agencja  Rozwoju  Regionalnego  "ARES" S.A.  w  Suwałkach rozpoczęła działalność 16 stycznia 1991 roku. Głównymi założycielami byli Wojewoda Suwalski  oraz  Agencja  Rozwoju  Przemysłu S.A. w  Warszawie. Terenem działania  Agencji  jest   województwo   podlaskie   i   część  byłego województwa suwalskiego przynależną obecnie do województwa warmińsko-mazurskiego.

     Misja Agencji jest inspirowanie oraz aktywny udział w przemianach gospodarczych i społecznych regionu poprzez jego promocje, wspieranie small biznesu, realizacje programów sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz organizacje systemu edukacji ekonomicznej i zawodowej.

     Agencja wspiera  rozwój  regionalny w  różnych jego obszarach i jest ukierunkowana przede   wszystkim   na   realizacje   inicjatyw   gospodarczych   w   regionie Podlasia i Suwalszczyzny, a w szczególności:

    - współdziała w opracowaniu programów rozwoju regionu

    - aktywnie wspiera biznes i eksport

    - promuje region suwalski

    - tworzy i realizuje programy  aktywnej walki z bezrobociem

    - tworzy nowe podmioty gospodarcze

    - organizuje kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży

    - organizuje systemy gromadzenia i dystrybucji informacji gospodarczej

    - organizuje inkubatory przedsiębiorczości

    - przygotowuje i wdraża programy pomocowe

Agencja jest członkiem:


    - Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (KSARR)

    - sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

    - sieci informacyjnej Business Information Network (BIN)

Początek strony