Harmonogram podpisywania Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na wrzesień 2018r.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram podpisywania Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Przypominamy, iż w dniu podpisywania umowy muszą Państwo posiadać aktywny wpis do CEIDG oraz numer rachunku bankowego Państwa firmy.

Pliki do pobrania

Harmonogram podpisywania umów wrzesień 2018