Środki Północnego Funduszu Pożyczkowego przeznaczone są na współfinansowanie w formie pożyczek projektów inwestycyjnych oraz obrotowych realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Przeznaczenie pożyczki – na cele inwestycyjne w tym:

 • budowę, remont, modernizację lub nabycie nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu i wyposażenia,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji),
 • nabycie rzeczowego majątku obrotowego firmy.

Podstawowe warunki:

 • kwota pożyczki od 10 000 do 700 000 PLN,
 • prowizja za udzielenie pożyczki od 0,5%*,
 • okres pożyczkowy do 60 miesięcy,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące,
 • stałe atrakcyjne oprocentowanie pożyczki od 2,87%**,
 • wkład własny do 20%,
 • biznes plan NIE jest wymagany.

* ostateczna wysokość prowizji uzależniona jest od długości okresu kredytowania.
** oprocentowanie pożyczki zależy od poziomu zabezpieczenia oraz sytuacji finansowej firmy.

Formy zabezpieczenia:

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy

Pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka,
 • poręczenie osób trzecich,
 • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
 • cesja wierzytelności,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • zastaw rejestrowy,
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania pożyczek Północny Fundusz Pożyczkowy I

Regulamin udzielania pożyczek Północny Fundusz Pożyczkowy II

Regulamin funduszu pożyczkowego ARR „ARES”S.A. w Suwałkach

Regulamin funduszu pożyczkowego dla małych przedsiębiorców ARR „ARES” S.A. w Suwałkach

Tabela opłat i prowizji


Skontaktuj się z naszymi Analitykami Finansowymi

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
T: (87) 563 59 20
T: (87) 563 59 21
T: (87) 563 59 22
M: pozyczki@ares.suwalki.pl


Północny Fundusz Pożyczkowy i Północny Fundusz Pożyczkowy II są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.