PRACOWNIK BIUROWY przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera, edytora tekstu i pogłębić umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i trudniejszymi problemami spotykanymi we współczesnym świecie technologii cyfrowych. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać

Ramowy program kursu:

  1. Podstawy pracy z komputerem – 12h
  2. Edytor tekstu – 18h
  3. Rozwiązywanie problemów – 14h
  4. Arkusz kalkulacyjny 20h
  5. IT Security – 12h

Efekty kształcenia:

  1. Znajomość podstaw pracy z komputerem IT.
  2. Umiejętność biegłego posługiwania się systemem operacyjnym i zarządzania plikami.
  3. Umiejętność edytowania treści: tekst, arkusz kalkulacyjny.
  4. Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Liczba godzin: 76.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 2 150zł.