ECDL EPP E- NAUCZYCIEL jest to kurs skierowany głównie do nauczycieli. Jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL e – nauczyciel. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać egzamin.

Ramowy program kursu:

 1. Legalne i etyczne posługiwanie się informacją. Licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne – 6h
 2. Bezpieczeństwo informacji – 4h
 3. Ochrona uczniów przed negatywnymi skutkami korzystania z TIK Technologia i zasoby cyfrowe w realizacji celów edukacyjnych wynikających z zapisów podstawy programowej- 14h
 4. Urządzenia techniki cyfrowej- 8h
 5. Zasoby edukacyjne oraz aplikacje wykorzystywane w nauczanym przedmiocie – 16h
 6. Ocena edukacyjnych zasobów internetowych oraz aplikacji według określonych kryteriów-14h
 7. Własne zasoby dydaktyczne – 20h
 8. E-kształcenie (e-learning)w praktyce szkolnej–wybrane aspekty metodyczne – 18h

Efekty kształcenia:

 1. Znajomość prawnych, etycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 2. Umiejętność nauczania i pracy w środowisku technologii, znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
 3. Korzystanie z zasobów i podstaw pracy na platformie edukacyjnej.

Liczba godzin: 100.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 2 375zł.