ECDL e- URZĘDNIK przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących / lub planujących podjąć pracę w administracji. Praca urzędnika wymaga znajomości obsługi programów biurowych, aplikacji internetowych i poczty elektronicznej. Certyfikat e-Urzędnik pozwala potwierdzić umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami kontaktu z petentem, obsługę podstawowych funkcji komputera oraz właściwe wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy urzędnika. Projekt certyfikatu powstał w konsultacji z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem EPP e-Urzędnik. Aby otrzymać certyfikat należy zdać  egzamin.

Ramowy program kursu:

  1. Techniki informacyjne i komunikacyjne w administracji publicznej- 6h
  2. Podstawy prawne elektronicznej administracji – 10h
  3. Pozyskiwanie informacji publicznej- 6h
  4. Bezpieczeństwo dostępu do informacji – 8h
  5. Systemy informacyjne administracji – 6h
  6. Rola podpisu elektronicznego w administracji publicznej-4 h

Efekty kształcenia:

  1. Znajomość narzędzi stosowanych w oprogramowaniu zgodnie z tematyką kursu.
  2. Znajomość i stosowanie dobrych praktyk podczas korzystania z oprogramowania.
  3. Znajomość nazewnictwa dostępnych funkcji oraz umiejętność ich wykorzystywania.
  4. Umiejętność wprowadzania danych w odpowiednim formacie, które są wykorzystywane przez funkcje oprogramowania.

Liczba godzin: 40.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 1 550 zł.