ECDL e- OBYWATEL e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla osób z bazową wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Kurs ten może być także skierowany do młodzieży, pokazując jak dobrze wykorzystywać Internet podczas nauki szkolnej i przygotowywaniu się do lekcji. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może być użyty do wielu zastosowań. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL e -Citizen. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać egzamin.

Ramowy program kursu:

  1. Hardware i software – 14h
  2. Internet – 18h
  3. Poczta elektroniczna – 6h
  4. Serwisy online – 15h
  5. Bezpieczeństwo – 7h

Efekty kształcenia:

  1. Umiejętność obsługiwania komputera, systemu operacyjnego, oprogramowania służącego do tworzenia dokumentów, przeglądania stron internetowych oraz programów antywirusowych.
  2. Umiejętność wyszukiwania informacji z szerokiego zakresu źródeł internetowych używając przeglądania i kluczowych technik wyszukiwania.
  3. Umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną.
  4. Umiejętność korzystania z zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu.

Liczba godzin: 60.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 1 850zł.