ECDL BASE przeznaczony jest dla osób z niewielką znajomością obsługi programów komputerowych. Kurs prowadzony jest od podstaw i każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów z czterech modułów. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL BASE. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzaminy z czterech modułów, natomiast osoby którym nie uda się zdać wszystkich egzaminów otrzymają Certyfikat ECDL PROFILE.

Ramowy program kursu:

  1. B1 – Podstawy pracy z komputerem – 24h
  2. B2 – Podstawy pracy w sieci – 24h
  3. B3 – Przetwarzanie tekstów – 24h
  4. B4 – Arkusze kalkulacyjne – 30h

Efekty kształcenia:

  1. Moduł I – Uczestnik zna podstawowe zagadnienia i posiada umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.
  2. Moduł II – Uczestnik zna podstawowe zagadnienia i posiada umiejętności związane z Internetem i usługami  internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji  w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.
  3. Moduł III – Uczestnik posiada znajomość aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.
  4. Moduł IV – Uczestnik pozwala kandydatowi posiada znajomość budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętności tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Liczba godzin: 102.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL BASE wynosi  2 403 zł.