4/2018/Czp – Ogłoszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla Uczestników Projektu „Czas pracy”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Czas pracy” Nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Czytaj więcej…

3/2018/Czp – Ogłoszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi indywidualnego wsparcia socjoterapeutycznego dla Uczestników Projektu „Czas pracy”.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Czas pracy” Nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Czytaj więcej…

2/2018/Czp – Ogłoszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Uczestników Projektu „Czas pracy”.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Czas pracy” Nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Czytaj więcej…

1/2018/Czp – Ogłoszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi psychologicznej w projekcie „Czas pracy”.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Czas pracy” Nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Czytaj więcej…