1/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”. ZADANIE 3: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski – M. Suwałki, dla uczestnika projektu „Czas pracy” nr RPPD.07.01.00-20-0178/17

Czytaj więcej…

1/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”. ZADANIE 1: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski – M. Suwałki, dla uczestników projektu „Success” nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17

Czytaj więcej…

1/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”. ZADANIE 2: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat moniecki lub Powiat grajewski dla uczestników projektu „Success” nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17.

Czytaj więcej…