Zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje o zmianie terminu otwarcia ofert w w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Termin otwarcia ofert: 03.06.2019  r. godzina: 16:30.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. 

 

Czytaj więcej…

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883,

tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. Czytaj więcej…