Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację projektów z zakresu turystyki i branży okołoturystycznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację projektów z zakresu turystyki i branży okołoturystycznej

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój turystyki ”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 września 2018 r. w godz. 10.00 – 12.45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach, Osiedle II 6A, sala nr 1, parter .

Czytaj więcej…

Nowy projekt dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych – Success

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób zamieszkujących powiaty miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki, biernych zawodowo i bezrobotnych (wyłącznie osoby niezarejestrowane w powiatowych Urzędach pracy), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Termin składania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) można składać od 02.07.2018 r. do 23.07.2018 r. do godz. 15:00 w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A.

Uwaga: Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach !!!!

Proszę pamiętać, iż liczy się data wpływu Wniosku do instytucji, nie data stempla pocztowego.

 

Czytaj więcej…