Unieważnienie postępowanie z dnia 23.10.2018r. Nr 2/2018/S

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach realizator projektu „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) unieważnia postępowanie z dnia  23.10.2018r. Nr 2/2018/S dotyczące przedmiotu zamówienia: usługa indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla 60 Uczestników/czek projektu „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

Czytaj więcej…