Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykładowcę szkolenia/kursu „ECDL Base (podstawowy)”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Czytaj więcej…