Struktura własnościowa ARR „ARES” S.A. w Suwałkach

 AKCJONARIUSZ Ilość akcji

Wysokość kapitału
w zł

 Udział w kapitale zakładowym
w %

Województwo Podlaskie reprezentowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1146

1.146.000,00

84,46

Miasto Suwałki

200

200.000,00

14,74

Osoby fizyczne

11

11.000,00

0,80