Termin składania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) można składać od 02.07.2018 r. do 23.07.2018 r. do godz. 15:00 w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A.

Uwaga: Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach !!!!

Proszę pamiętać, iż liczy się data wpływu Wniosku do instytucji, nie data stempla pocztowego.

 

Czytaj więcej…