3/2019/ZO zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach  siedziba: ul. Noniewicza 42A, 16–400 Suwałki, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) unieważnia postępowanie na Wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – łącznik ces 10.06.2019 r.