2/2019/ZO Remont schodów zewnętrznych budynku Domu Handlowego ARKADIA w Suwałkach

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do składania ofert  na realizację poniższego zamówienia publicznego: Remont schodów zewnętrznych  – wejścia do piwnicy (strona północna) budynku Domu Handlowego „ARKADIA” przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki

OGLOSZENIE SCHODY

zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

zalacznik nr 2 – Kosztorys

zalacznik nr 2 – Projekt

zalacznik nr 2 – Przedmiar

zalacznik nr 3 – Oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

zalacznik nr 4 – Oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

 zalacznik nr 5 – Wzor umowy

zalacznik nr 6 – Wykaz robot budowlanych

zalacznik nr 7 – Zobowiazanie podmiotu trzeciego

 zalacznik nr 8 – Oswiadczenie grupa kapitałowa