1/2019/ZO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

znak postępowania: 1/2019/ZO

Dotyczy: Postępowania na dostawę materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

Zadanie 1: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Działu Funduszy Pożyczkowych i  Poręczeniowego.

Zadanie 2: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zadanie 3: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Centrum Edukacyjno –   Szkoleniowego.

Zadanie 4: Dostawa tonerów na potrzeby ARR „ARES” S.A. w Suwałkach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 4